GEÜPDATET OP 06-09-2022

Privacyverklaring

Dermaison Clinic, gevestigd aan Zuidwijkstraat 14A, 2729KD Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dermaison Clinic – Zuidwijkstraat 14A – 2729KD Zoetermeer –  +31 (0)85 0608 744
Mevrouw G. Shirzad is de Functionaris Gegevensbescherming van Dermaison Clinic en is te bereiken via privacy@dermaison.nl

GEÜPDATET OP 06-09-2022

Privacyverklaring

Dermaison Clinic, gevestigd aan Zuidwijkstraat 14A, 2729KD Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dermaison Clinic – Zuidwijkstraat 14A – 2729KD Zoetermeer –  +31 (0)85 0608 744
Mevrouw G. Shirzad is de Functionaris Gegevensbescherming van Dermaison Clinic en is te bereiken via privacy@dermaison.nl.

 • Versie 1.2

 • 06-09-2022

 • Versie 1.2

 • 06-09-2022

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dermaison Clinic verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via de Fresha software
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Dermaison Clinic verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@dermaison.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Biometrische gegevens
 • Voor- en na foto’s

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dermaison Clinic verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt zijn. Daarnaast kan Dermaison Clinic uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidbehandelingen en andere dienstverlening

Dermaison Clinic verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om een gezichts-/huidscan uit te kunnen voeren
 • Om uw gezondheid te kunnen analyseren voor een desbetreffende behandeling
 • Dermaison Clinic analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Dermaison Clinic verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Dermaison Clinic neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dermaison Clinic) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dermaison Clinic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Onderstaande gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard:

 • Contactgegevens
 • Persoonlijke gegevens
 • Bijzondere gegevens
 • Correspondentie gegevens
 • Transactiegegevens
 • Financiële gegevens
 • Analytische website gegevens

Delen van persoonsgegevens met derden
Dermaison Clinic verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met uw expliciete toestemming kunnen we de voor- en na foto’s die we met uw toestemming hebben mogen maken delen op social media (o.a. Instagram, Facebook, Tiktok, LinkedIn, YouTube) of gebruiken op onze website https://www.dermaison.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dermaison Clinic gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies (Google Analytics) die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dermaison Clinic en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@dermaison.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dermaison Clinic wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dermaison Clinic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@dermaison.nl. Dermaison Clinic heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Deze handtekening wordt automatisch gecontroleerd. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • HTTPS verbinding met een SSL certificaat van Let’s Encrypt.
 • Dermaison.nl wordt gehost op gecertificeerde dataservers van Hostnet.
 • Patchman scan op eventuele kwetsbaarheden van de website.
 • reCAPTCHA beschermt de website tegen fraude en misbruik zonder dat u er wat van merkt.
 • Voor het maken van afspraken, betalingen en klantaccount maken wij gebruik van Salonized. U kunt het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Salonized raadplegen.

Terugbelverzoek indienen
Bel mij terug
Terugbelverzoek indienen.

Informatie & Advies
Plan nu een gratis consult in.

Bel mij terug
Dien nu een terugbelverzoek in.